Labyront není „bludiště“!

Název Labyront je modifikace názvu Labyrint.

Různé druhy deskových Labyrontů nyní slouží pro širokou veřejnost. Hratelnost hry (dle inteligence) jedince doporučujeme od šesti let.

Labyront pro nevidomé je doplněn pravidly v Braillově písmu.

U nevidomých nebo slabozrakých hráčů je zapotřebí trpělivá příprava a zažití principů hry.

Labyront si zaslouží Vaši pozornost.

Vývoj


Labyronty 2008 – 2019 se vyvinuly postupem doby z labyrintů.

Cesta byla nezbytně dlouhá pro stabilizaci a správnou funkčnost výrobků.

Rok 2008 přinesl nové odvětví naší činnosti a to výrobu haptických děl nejen pro nevidomé.

Po uspěšném uvedení ve společnosti, jsme zahájili mnoho výstav, konzultací a popularizovali tuto činnost i mezinárodně.

Během „turbulentního“ období v české republice se přesto podařílo díky novým technologiím a hlavně odvaze investovat, vyvzorovat nespočet deskových – plastických Labyrontů.

V současnosti se těšíme s přípravy na certifikování nového LABYRONTU, který byl nedávno dotestován.