Každý ručně odlitý labyront je v podstatě originální.

Vzniklé výraznější rozdíly jsou doloženy fotodokumentací.

Upozornění:

Plastový materiál pod vlivem přímého sluněčního záření, může měnit barevnost. (foto)

Plastový material má tepelnou roztaživost(foto)

Plast je křehký. Rizika (foto)

Další varianty Labyrontů jsou vyrobeny pomocí tiskových strojů nebo laserů.